Pedagogisch concept

Welkom in de wereld van Peuters!

Een wereld waarin alles draait om ‘Klein Geluk’: een veertje, een knuffel, een steen, een lach, een tak, een vertrouwd gezicht, vriendjes, een bloem, een grapje, een spin, een traan, een verhaal, een aai, een liedje, een bal, een dansje, een belevenis…

Een wereld waarin veiligheid, aandacht, warmte, samenspel, fantasie, kijken, voelen, bewegen, ontdekken en onbevangen mogen experimenteren voorop staan.

Klein Geluk
Klein Geluk is een kleinschalige kinderopvang waar peuters met plezier spelend leren. Wij zijn geïnspireerd door het E.G.O.-concept (ErvaringsGericht Onderwijs) en de pedagogiek van Reggio Emilia. M.b.t. het E.G.O. houden begeleiders zich bezig met wat er zich binnen in de kinderen afspeelt en hanteren we “welbevinden” en “betrokkenheid” als criteria van ontwikkeling. M.b.t. Reggio Emilia realiseren begeleiders zich dat kinderen 100 talen spreken. Die worden allemaal gezocht. Ook de openbare documentatie wordt met aandacht verzorgd. Klein Geluk is opgezet vanuit de gedachte dat kinderopvang niet alleen veilige en verantwoorde opvang moet bieden, maar ook een uitdagende en prikkelende omgeving voor kinderen moet zijn.

Aandacht
Het bieden van veiligheid en geborgenheid voor kinderen en hun familie is onze meest belangrijke doelstelling. Een sfeer van veiligheid en geborgenheid is namelijk voorwaarde voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen en om de wereld te kunnen ontdekken.

Beleving
Kinderen hebben al bij hun geboorte een rijkdom aan capaciteiten, kracht en creatieve uitingen meegekregen. Ze kijken, luisteren, voelen, bewegen en ontdekken. Bij Klein Geluk zijn wij vooral gericht bezig met deze basisbehoeften, in een jasje van fantasie en herkenning. Hun belevingswereld richt zich vooral op de basisbehoeften. Zintuigen spelen hierbij een belangrijke rol: zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Door goed naar peuters te kijken proberen we onze omgeving en activiteiten zoveel mogelijk op hun niveau aan te passen. Veel speelmogelijkheden bij Klein Geluk kennen een open eind waardoor kinderen zelf kunnen bedenken hoe en wat ze ermee spelen. Kinderen spelen graag met materialen of speelaanleidingen die tot hun verbeelding spreken en waar ze eindeloos hun fantasie in kwijt kunnen. We geven kinderen hiermee de ruimte om zelf te onderzoeken. Een aantal voorbeelden zijn maïs, klei, macaroni, schmink, een boomstam of een stuur.

Samen
Bij binnenkomst worden kinderen geprikkeld door een aantal rustige speelaanleidingen waar ze samen of alleen mee kunnen spelen. In de loop van de ochtend beperken we de hoeveelheid speelaanleidingen. Dat geeft rust en samen met één spel, materiaal, toestel of verhaal bezig zijn schept een band.

Kijken op peuterniveau
We zoomen in op details zodat kinderen nog beter kunnen leren op peuterniveau. Door ‘thema’s’ klein te maken kunnen kinderen ze beter begrijpen en worden kinderen uitgedaagd. Een thema of activiteit wordt elke dag geïntroduceerd door een verhaal rondom een vertrouwde handpop. Hierbij speelt fantasie, eenvoud en het herkennen van emoties een belangrijke rol. Voor veel kinderen is deze handpop de spil van Klein Geluk en voelt heel vertrouwd.

Een kind heeft alles in huis om de wereld te leren kennen. Met deze intentie kijken begeleiders naar kinderen. Door goed te observeren weten begeleiders waar interesses liggen van kinderen, individueel en als groep. Begeleiders bewegen flexibel mee met spontane ideeën en kijken wat er speelt bij de kinderen. Daar sluiten zij activiteiten op aan. Zij begeleiden en verrijken eventueel het spel zonder daarmee het initiatief van kinderen uit handen te nemen. Niet de resultaten zijn belangrijk. Begeleiders richten zich op het proces.

Afwisseling beweging/ rust
Activiteiten zijn erg gevarieerd bij Klein Geluk. Een ochtend is nooit hetzelfde terwijl er veel herkenbare en terugkerende elementen inzitten. Begeleiders zorgen voor genoeg afwisseling tussen beweging en rust. Er worden veel verhalen voor gelezen of verhalen komen tot leven met vertrouwde handpoppen. We beelden uit en dansen op muziek. Kinderen verschillende muzieksoorten laten voelen en horen vinden wij daarbij belangrijk. Klassieke muziek zorgt bijvoorbeeld voor een andere sfeer als kinderliedjes.

Natuur
Vaak halen we de natuur binnen maar we gaan er ook op uit. Met bolderkarren gaan we op pad. Vaak hetzelfde rondje zodat we ons steeds weer kunnen verbazen wat er allemaal verandert in de omgeving. Kijken, voelen, maar ook luisteren zijn belangrijke elementen tijdens het buiten zijn. Het is altijd ‘weer’ om naar buiten te gaan!

Documentatie
Naast het inrichten van een rijke omgeving wordt met zorg aandacht besteed aan verschillende vormen van documentatie. In onze ruimte hangen foto’s van activiteiten. Deze kijken we terug met de kinderen, met ouders en kinderen met elkaar. Ook krijgen ouders na een ochtend bij Klein Geluk een mail gestuurd waarin staat beschreven wat we die ochtend hebben gedaan. Hierbij krijgen ouders foto’s van diezelfde ochtend toegestuurd waardoor kinderen en ouders samen de ochtend kunnen doornemen. Heel gezellig en tegelijkertijd wordt hiermee de taalontwikkeling van onze peuters op een natuurlijke manier gestimuleerd.

Klein Geluk… Een warme omgeving, vertrouwde mensen, vriendjes, en veel fantasie. De basis om heel veel plezier te hebben en daarmee… klein geluk!